18 สิงหาคม 2562 12 จังหวัด เตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่ม

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/283034
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาพอากาศและปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่าในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกต่อเนื่อง ประกอบกับกรมทรัพยากรธรณีประกาศให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 17-20 ส.ค.62 จึงได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย 12 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า ขุนยวม แม่สะเรียง แม่ลาน้อย ปาย สบเมย)
จังหวัดเชียงราย (อำเภอแม่จัน แม่สรวย แม่ลาว เวียงป่าเป่า)
จังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงม่วน เชียงคำ ปง)
จังหวัดแพร่ (อำเภอสอง ลอง วังชิ้น ร้องกวาง)
จังหวัดน่าน (อำเภอเมืองน่าน บ่อเกลือ เฉลิมพระเกียรติ เวียงสา เชียงกลาง ท่าวังผา นาน้อย นาหมื่น ปัว ทุ่งช้าง สันติสุข แม่จริม บ้านหลวง)
จังหวัดอุตรดิตถ์ (อำเภอบ้านโคก ท่าปลา น้ำปาด)
จังหวัดตาก (อำเภอท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ)
จังหวัดนครนายก (อำเภอเมืองนครนายก)
จังหวัดตราด (อำเภอบ่อไร่ คลองใหญ่)
จังหวัดระนอง (อำเภอเมืองระนอง กระบุรี ละอุ่น กะเปอร์)
จังหวัดพังงา (อำเภอเมืองพังงา กะปง ตะกั่วป่า ท้ายเมือง)
และจังหวัดตรัง (อำเภอนาโยง)
ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการจัดเจ้าหน้าที่และเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ทั้งมิสเตอร์เตือนภัย อปพร. ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำ และแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชั่วโมง ควบคู่กับการจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมืออุปกรณ์เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มวิกฤต ให้สั่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที ทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ท้ายนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์สามารถติดต่อได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป